نقشه خاک به چه معناست؟

نقشه هایی که نشان دهنده توزیع خاک ها بر روی سطح زمین و خصوصیات و ویژگی های آنها می باشند.

دو خاکی: تصویر عمودی از پدیده های زمین که به نسبت مشخصی (برابر با مقیاس نقشه) کوچک شده و بر روی صفحه دوبعدی (کاغذ) ترسیم شده باشد نقشه گفته می شود. به فرایند تهیه نقشه و نشان دادن هر پدیده یا خصوصیت بر روی صفحه کاغذ، نقشه برداری گویند. گاهی به جای نقشه برداری از اصطلاح کارتوگرافی نیز استفاده می شود. کارتوگرافی، کلمه ای فرانسوی است که از دو کلمه کارت به معنی نقشه و گرافی به معنی رسم گرفته شده است. به عبارتی، رسم نقشه را کارتوپرافی می گویند.

تعریف نقشه خاک: نقشه هایی که نشان دهنده توزیع خاک ها بر روی سطح زمین و خصوصیات و ویژگی های آنها می باشند.

تعریف مقیاس نقشه: به نسبت فاصله دو نقطه بر روی نقشه به نزدیک­ترین فاصله آن نقاط بر روی زمین، مقیاس نقشه گفته می­شود.

بر اساس مقیاس، نقشه های خاک در پنج دسته تقسیم بندی می شوند:

۱- نقشه های تفصیلی (با مقیاس ۱:۵۰۰۰ یا بزرگتر)،

۲- نقشه های بزرگ مقیاس (۱:۱۰۰۰۰-۱۵۰۰۰۰)،

۳- نقشه های متوسط مقیاس (۱:۱۰۰۰۰۰-۱:۳۰۰۰۰۰)،

۴- نقشه های کوچک مقیاس (۱:۵۰۰۰۰۰-۱:۲۰۰۰۰۰۰)،

۵- نقشه های مطالعاتی (۱:۲۵۰۰۰۰۰ یا کوچک تر).

وظیفه نقشه برداران خاک، تهیه نقشه ای از خاک های یک منطقه است. اگرچه به دلیل مشخص نبودن مرز خاک های مختلف، این کار زیاد ساده نیست و نیاز به آگاهی و تجربه کافی دارد ولی با تعیین نوع خاکها و یا خصوصیاتشان و تعیین گسترش جغرافیایی آنها، امکان ارائه آنها به صورت نقشه وجود خواهد داشت. آگاهی از الگوی پراکنش خاک ها و خصوصیات مختلف آنها، برای برنامه ریزی و توسعه پایدار، یک پیش نیاز محسوب می شود. بنابراین نقشه برداری خاک در تعیین مشخصات و ویژگی های آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.نرخ سالانه فرسایش خاک در ایران تا ۳۳ تن در هکتار گزارش شده که ۵ تا ۶ برابر حد مجاز است. میانگین سالانه فرسایش خاک نیز به حدود ۱۵ تن در هکتار رسیده که سه برابر متوسط قاره آسیاست. بنابراین شاهد فرسایشی 5 - 6 میلیارد تنی در سال داریم. چه کسی در برابر این فاجعه باید جوابگو باشد؟؟؟


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE